Kommunismens røst

Gi meg de prinsippfaste, som aldri sviker
Ikke firer en tomme eller to, aldri viker,
- de skal arve Norge, de kommende riker.

Gi meg de trofaste, som virkelig mener noe
med dét å stå for en idé, i kampen for det gode,
- de som aldri lar seg avvæpne, lokke, dempe ned, roe.

Gi meg de faste, både blant menn og kvinner;
fasthet er en felles egenskap hos dem som vinner,
de som - uansett kjønn - ikke leter men finner.
Gi meg kommunistene, - mennesker som modeller,
mønstre på dét som riktig er: enten/eller,
som vet at troen løfter oss, mens tvilen feller.


Martin Nag
I: Rød lørdag, 1976.