Kriterium

Å skrive
med
blødende fingre,
- et kriterium...

Martin Nag
I: "Livstegn"
Dagboknotater
1982.

Ill: "Kort,
1913.