Lenin i Kazan

Der Volga og Kama
møter hverandre,
ser jeg Lenin komme
vandrende...

I 1887...17 år...
Til Kazan Universitet...
Den unge student tenker - Når
lage det første sovjet?

Og i dette sekund blir
Kazan jordens midtpunkt:

Fra et gitt punkt
- revolusjon - lar
verden seg forandre...


Martin Nag
I: Troskap,
Forlaget Ny Dag,
Oslo 1978.