Å leve


Hva er
- å leve?
Ganske enkelt:
å ha
stevnemøter
med evigheten
- hver dag!
I drøm
og i erindring,
i kjærlighets-
akter...
Vi er
i endring;
vi blir mer oss selv:
ekte...


Martin Nag.
I: MOSAIKK, dikt og prosa,
Arbeidern forlag 1982.