Midtveis i livet.

Livet begynner,
når du er femti...

Se på Ibsen!
I 1877 utga han
"Samfundets Støtter".

Så fulgte
hele rekken
av mesterverker.

Martin Nag
i "Kontraster",
1979.