En ny, menneskelig mal!
(Til minne om Milosevic)

Krokodillene eter Milosevic
i og utenfor Haag...
Se, disse tenner, som gasser seg
i hogg etter hogg!

Ņ ned-bygge Jugoslavia?
- en nedrig akt!
Se, slaktehuset Europa vil leve av
Balkansk slakt!

Men det kommer en tid, da Historien
nedsetter eget tribunal,
for ta av kapitalismen kroko-
dille-glorien,
og lage en ny, menneskelig mal!

Martin Nag

(onsdag 22/3-06, kl. o2.25)

I Friheten 7. april 2006