Mistet

4.4. kl. 12
på strekningen
Vinderen-Blindern,
mistet:

Meningen med livet.

Vennligst
innlever den
i Ivar Aasens vei 6.
Dusør utloves.

Martin Nag,
i: "Mennesker i byen",
dikt, 1974.