Når du er ni år

Kriblende fryd
mens du venter
på fjordabåten...

En landgang
å lene seg mot...
Hule og lokkende lyder
i bryggeplankene...

Milde melkespann...
Sekker med revefôr...

Glidende maneter
ved bryggepålene...

Når du er
ni år,
er
ei brygge
en gåte...

Martin Nag
i: "Basardikt",
1975