Paradoks.

Vi måtte få
velferd
i overflod.

For å forstå
de tapte verdier
og dyder.

Nøysomhet.
Fromhet.
Takknemlighet.

Martin Nag
I: "Kontraster",
diktmanus 1979.