"Gymnaslærer Pedersen",
eller:
I hvert fall ikke sånn!


Så underholdende: å se hvor
dumme vi var... Å vimse fra idé
til idé... Fra "svar" til "svar"...
Underholdende? - ja! for bursjoa-
siet hvis nikkedukker de var - og
er! Å, dette antikommun-
isme-raseriet på bunnen av deres
"natur"... Kan vi trekke en lær-
dom av denne infame u-ånd?...
Ja! - det gjelder å forandre verden;
men - i hvert fall ikke sånn!

Martin Nag
(Mandag, 27/2-06, kl. 18.48)

i: Friheten 24. mars 2006.