Perspektiv

Hver gang
han rekker meg
den grove neven,
er det som om
jeg trykker
1920-åra
i hånden...


Martin Nag
I: Rød lørdag
1976.