Også et poståpneri...

Også et poståpneri
er et kultursentrum.
For eksempel Solbakk
p.å. - nedlagt nå.

Før, under og etter
krigen - et
møtested for folk
og meninger
og aviser og "bibelbudet"
og Amerika-brev
og "Stavanger Aftenblad"
og "Rogaland" og "1ste Mai"
og håp og hemmeligheter
og pubertet
bak ripsbærbuskene i hagen,
i kjelleren hos Asgaut og Anna Næss.

Martin Nag
I: "Selvbiografi",
diktmanus 1980.