Apropos et professorat

Jeg sa
til Hans Skjervheim:
Bare la deg
manipulere med,
så meget de vil.

Men de kommer til et punkt,
da
de ikke lenger vil kunne
manipulere deg.

Gru ikke for det.!

Martin Nag, 26.11. 1970,

Gjengitt i Solidartiet!
Nye myter! 2004,
del IV
Dikt-antologi 1947-1989!