Risiko

Også
i en miniatyr
- kan du bruke
for mange ord...

Martin Nag
i "Livstegn",
manus (diktutkast) 1982.

1