Sommerjobb

Sommerjobb 1950:
Å stå ved
samlebåndet
i Frue meieri:

Melkeflasker ,
som pingviner...

Martin Nag,
i "Stavangerblues",
dikt 1975

Ill: "Pingvinene",
Rygh, 1967.