En ørefik til Stavanger!

Se, de rasende hunder
tar over Stavanger by:

Ikke lenger noe under;
Ikke lenger: "arbeid og be"!

Ned med Asbjørn Kloster
og hans kvekerskole-hus!
...Pietet er noe som koster...
Men vi er "fattige lus"...

Ja! - dit er det kommet,
et lav-mål av kultur...
Se ulven eter lammet!
...De lar det skje; at de tør!

Men et kommende Stavanger vil
rase
og feie udyrene vekk:
En by for mennesker, - en base for
Obstfelder, Kloster, Hertervig...

Martin Nag,
(Lørdag, 25/3-06, kl. 03.25)

I Friheten 14.april 2006.