SOL-HILSEN
TIL THORLEIF AUERDAHL...


Still deg høye, "umulige" mål!
Var Thorleif Auerdahls lære.
Nærm deg, frimodig, mil for mil!
...For dét stemte han sin lyre...

Solen i gjestebud hos Auerdahl
i mørke Schleppegrells gate!
Hinsides jorden som jammerdal
så han jorden som gåte:

Arbeidsfolk i storm og stille
med usårlig smil,
vendt mot tiden, da intet skal skille
folket fra de oppnåelige mål...

Martin Nag
i: "tapte tekster"
( fra en gulnet konvolutt).
1977.