Underveis.

At du ikke
kan gjøre noe
helt ferdig,
er ingen svakhet...

Ferdig
blir det jo først
under løpet;
gjennom konfrontasjoner...

Å leve er
å være fragmenter
av noe ferdig...

Hele tiden...

Martin Nag
I: "Dikt fra 1975".