Vårt tog 1974.

Vårt tog i år skal være rent og rødt:
en utvetydig proletarisk fane!
Så stort at borgerne blir pokka nødt
å sperre aua opp i angst og glane!
For vi er mange, bare vi slår lag.
Ja, vi er mange flere enn vi aner.
Så la oss møtes under røde faner!
Vi vet at seieren blir vår en dag!

Martin Nag, 1974,
Gjengitt i Solidartiet!
Nye myter! 2004,
del IV
Dikt-antologi 1947-1989!
1