TIL EN KAMERAT


(Willy Dahl på 60 års dagen)


Vi blir natur-formasjoner...
Kamerat Willy - også du...
Mer og mer ur-"revolusjo
ner";
og - som bark - ru...

Takk for skulderstøtte
I "kald" krig og fred...
Vi er uten alder, - måtte
vi fortsette med det!

Å være med i Norge
- uten og etter oss;
vi blir fjell og eik, - ergo
er Ordet blitt tross...

I: Friheten, 26.03.1987.