Fredløs
[påsken 1939]
Odd Wilhelm Jacobsen

For sitt land de kjempet
for sitt land de stred,
nu skal de slåes ned.
I bødlenes makt
er deres liv nu lagt
hvist de ikke får komme et sted.

Ved forræderenes akt
blev det fullbragt
Spania er under fascismen lagt
med tyske kanoner
og italienske kollonner
ved nøitralitet av noen "koner".

Chamberlain, Daladier
"fredens" apostler,
Spanias frihet dette nu koster.
Et folk har de solgt.
De regnet så koldt,
at fascismen da gjorde holdt.


Som jagede dyr
ifra hjemlandet flyr
fredløse, ulykkelige mennesker.
Intet hjem, intet sted
til å legge seg ned
for å hvile og samle krefter
[Påsken 1939, Björknes folkehögskola, Nacka kommun i Sverige.
"Jeg skrev det og leste det opp på et åpent møte
som partilaget i kommunen holdt.", skriver Odd W. Jacobsen som kommentar.]


Fredløs / Odd Wilhelm Jacobsen.
[påsken 1939].- S. 13
I: Friheten. - Årg. 65, nr 26 (fredag 1. juli 2005)