I denne verden...

I denne verden vil jeg nå inn til
tingene -
i en skaperglede over all måte,
i kjærlighet, i Vesuv.

Nå til det indre vesen i hverdag,
år og uker,
i rotter, i hjerteslag;
og årsaker.

Og når jeg så er nådd til
bunns i skjebner og i hendelser,
da vil jeg hviske: Pust i nåde
- og gjør en ny begynnelse.

Boris Pasternak
(1890 - 1960)
(1958)

Oversettelse:
Martin Nag,
i "Stevnemøter", 1981