Monumentet

Jeg reiser en minnesten, min
diktning. Vandre
da stien dit, - og la den aldri vokse til!
Se, stenen hever seg et hode over andre;
den kneiser, - enkel men subtil.

Nei, jeg kan ikke dø. Essensen i min lyre
vil overleve alt, - forråtnelse og død.
Når folket selv en gang tar over stell og
styre.
har min lyrikk bevart sin glød.

Da vil mitt navn fly over hele Russland,
kalle
til kamp på alle språk, som tales der i
dag.
og samle slavere, tunguser, finner, - alle
små og store folkeslag.

Og du mitt folk vil aldri glemme meg,
din dikter,
som vekker alt av godt, av skjønt, av sant
i deg.
Fordi jeg i mitt liv, mitt verk var trofast,
svikter
du, folk, til gjengjeld ikke meg!

Aleksander Pushkin

Oversatt av:
Martin Nag
i: Friheten, 1974

Også gjengitt i
Solidaritet! Nye myter!
Kveldsbel-eika forlag, 2004.