H. Fladrin 1855

Det uutsagte.

vi begynner straks en samtale
ordene tildekker
det som hendte
hinsides oss
uten utgang

du vet ennå ikke om dette

du rekker frem hendene
du tror at jeg er
på det stedet
der du lot meg bli igjen

du ser deg omkring
du fjerner deg
mot en blind gate

du står urørlig uklar
sannheten når langsomt frem
til ditt hjerte

våre ord blir hjemløse

et tomt rom

tomt?
men jeg er jo i det
jeg skriver
jeg lytter inn i stillheten

på puten en fordypning
etter ditt hode

fordypningen i puten
etter ditt hode
utfyller
utglatter
tiden


Tadeusz Rozewich
i "Alltid et fragment".

Gjendiktet fra polsk
av Martin Nag.

Ill: Jeune Homme Nu
Hyppolite Flandrin, 1855
Louwre Gallery, Paris.