Dostojevskij sa

"Dostojevskij sa
at hvis han ble befalt å velge.
mellom sannheten og Jesus.
ville han ha valgt Jesus
jeg begynner å forstå¨
Dostojevskij
fødsel liv død
Jesu oppstandelse fra de døde
er en stor skandale i universet
uten Jesus
er vår vesle klode
fratatt en vekt
hvis dette Menneske
Guds sønn
er død
gjenoppstår han
ved morgengry hver dag
i enhver som etterfølger ham"...

Tadeusz Rozewicz:
"Dostojevskij sa",
oversatt fra polsk av Martin Nag i
"Det menneskelige ansvar!
Nye myter!, 2005.