Filosofer

"Sannhetens vesen
er friheten"
skrev Martin Heidegger
anno 1930
så gikk han inn i
det hitleriske parti
"bajas for nazistene"
sa om ham
den rettferdige blant filosofer
Karl Jaspers
men han tok feil
da han svarte Hannah Arendt
oppskremt av Hitlers seier
"det hele er en operette
Jeg vil ikke være en helt i en operette"
H.A. emigrerte...
Jaspers ble igjen...
og fikk erfare
med konen
Jødinnen Gertruda
at dette ikke var en operette
over Tyskland og Europa
falt krystallnatten
stjernehimmelen sloknet
"den moralske lov døde"..

Tadeusz Rozewicz.
Filosofer
i: "Wyscie...i Wejscie", 2004
.
Oversatt av Martin Nag.