Egedius 1893

Hva jeg har gått glipp av.

Wieslaws smil
når han sier god dag
og god natt

og når han ikke sier noe

når han lukker døren bak meg
og åpner den

etter en lang reise
og etter hjemkomst
fra et fjernt land
der jeg bygget vers

hva jeg har gått glipp av

stillhet mellom våre ansikter
og ord som ikke ble uttalt
ble uttalt
for det som er guddommelig
mellom menneskelige vesener
vil alltid søke
sitt eget uttrykk

hva jeg har gått glipp av

"hele livet"
og litt til
noe enormt noe vakkert
hinsides ordet
hinsides kroppen

Tadeusz Rozewich
i "Alltid et fragment".

Gjendiktet fra polsk
av Martin Nag.

Ill: Halfdan Egedius:
Lørdagskveld i Telemark 1893

I: Nasjonalgalleriet, Oslo.