Hvorfor skriver jeg?

"hvorfor skriver jeg?

undertiden tilslører "livet"
det
som er større enn livet

undertiden tilslører fjellene
det
som er bak fjellene
man må altså flytte fjell
men jeg har ikke tilstrekkelige
tekniske hjelpemidler
heller ikke styrke
eller tro
som vil kunne flytte fjell
altså vil du aldri få se
det
jeg vet dette
og derfor
skriver jeg"...

Tadeusz Rozewicz.
Hvorfor skriver jeg?
i: "Szara Strefa", 2002
.
Oversatt av Martin Nag.