Siste samtale

I stedet for å svare
på mitt spørsmål
la du en finger på munnen
sa Jerzy
var det et tegn på
at du ikke vil
at du ikke kan svare
dette er mitt svar
på ditt spørsmål
"hvilken mening har livet
hvis jeg må dø?"
Ved å legge fingeren mot munnen
svarte jeg deg i tankene
"livet har mening bare fordi
vi må dø"
Evig liv
liv uten slutt
er eksistens uten mening
lys uten skygge
ekko uten røst"...

Tadeusz Rozewicz.
Siste samtale
i: "Wyscie...i Wejscie", 2004
.
Oversatt av Martin Nag.

Ill: Skydsgut, Telemark
Foto: Lindahl