Far og søn


Reinert Torgeirsson

Jeg fik et varmt og kjærlig brev
fra en som vil mig vel,
det var min gamle far som skrev.
- Jeg sitter her i kveld
og stirre paa den kjendte skrift
og veier paa de gode ord,
han sprog i bugtninger sig snor
saa gammeldags og stivt.

"Min kjære søn, betænk dig nu
og styr dit unge sind,
jeg frygter saare for at du
er slaat paa veie ind
som bare fører til fordærv.
Søk bort fra denne hadske strid,
jeg sier fra mens det er tid,
det er mit tunge hverv.

Jeg skræmmes av den nye aand
hos den unge hær,
som reiser sig mot lovens haand
og alt hvad hellig er.

Min søn, tænk over dette krav
som jeg saa bønlig stillet har,
husk paa din gamle, gode far,
som hælder mot sin grav".

Der steg et billed for mig frem
i kjære, kjendte rids:
jeg saa mit barndomshjem
opunder gavlens spids.
Jeg saa en mand med hvide haar,
som sat der just og strævet med
et brev som skulde langt avsted
-og tanken blev saa saar.

Jeg vet du mener mig saa godt,
min egen kjære far,
men du har aldrig helt forstaat
den glød som frem mig bar.
Du hører til den gamle tid
og er saa veltilfreds med den.
Jeg staar blandt nye tiders mænd,
og kjæmper deres strid.

Hvis jeg nu svek den unge hær,
og rendte feigt min vei,
da for jeg ingen ærlig færd
og lignet ikke dig.
Du holdt dit ord i kjøp og salg
og sneg dig ikke fra din pligt.
Nu vel, jeg ligner dig i slikt,
jeg truffet har mit valg!

Far og søn / Reinert Torgeirson
I: Under rødt flagg : digte /
Reinert Torgeirson.
Trondhjem : Ny tid, 1915

også gjengitt s. 33-34
I: Norsk arbeiderlyrikk :
fra Per Sivle til Alf T. Larsen :
en antologi / ved Stig Holmås.
Oslo : Gyldendal, 1975. - 171 s.
(Lanterne-bøkene ; 260)
ISBN 82-05-06000-2