Rosa Luxemburg og Carl Liebknecht /
Reinert Torgeirson.
I: Vers fra hverdagen, etterlatt, upublisert samling

gjengitt, s. 52-[53] i:
Glemte arbeiderdiktere / utvalg og introduksjon ved Martin Nag.
- Oslo : Cappelen, 1975. - 127 s.
ISBN 82-02-03324-1
Tekster av Rosa Luxemburg.
Les her.
Rosa og Karl.
Fra DKP ML
Les her.

Karl Liebknecht.
Internetarchive.
Les her.
Rosa Luxemburg.
Internetarchive.
Les her
Ermordung von Luxemburg und Liebknecht.
herRosa Luxemburg og Carl Liebknecht /
Reinert Torgeirson.


De fulgtes ad de to i dagens kamp,
der røde faner bølget trassig fram,
på selveste Berlins Kurfürstendamm
ble skaket opp av rop og tunge tramp

De sto på samme plattform trygt de to
og pekte på den vei som var å gå,
hvis målet for vår kamp vi ville nå.
Der sto de sterke i sin kunnskap og sin tro

Til deres siste stund appellen lød:
-Arbeideklasse, gå i striden inn!
I klassekampens tegn er seiren din!
Den lyder maktfull til oss gjennom deres død

Berlin
Lokal Anzeiger-16-01-1916
her

Karl Liebknecht schule der DKP
her