Lenin

til tiårsminnet for hans død


Du møter bare en gang i ditt liv
en ånd så veldig og så sund og sterk,
så hevet over smålighet og kiv,
så helt forbundet med sitt eget verk.

Hvor andre kun det vilde kaos fant
og væbnet sig til plyndring og til rov,
der så han klart at nye dager randt,
der øinet han en vilje og en lov.

I åndens verksted smidde han de ord,
som vakte gjenklang hos det store folk
og tendte oprørsviljen over jord,
han blev vår fører og vår tolk

En venn med trøst og tro til trette sind,
en lærd, hvis store viden rummet alt,
en fører som forstod å sette inn
det hele folk i kampen, når det gjaldt.


Lenin / Reinert Torgeirson (1884-1969)
I: Arbeideren. - (1934-01-20)

gjengitt, s. 52 i:
Glemte arbeiderdiktere /
utvalg og introduksjon ved Martin Nag.
Oslo : Cappelen, 1975. - 127 s.
ISBN 82-02-03324-1