Den allsidige, talentfulle kulturarbeider Ivar Digernes (1904-1958) har også gjort seg fortjent som en sentral kulturformidler mellom Sovjetunionen og Norge i en fem og tyve års periode (1933-1958).

Ivar Digernes oversatte fra originalspråket - russisk - bl. a. Dostoevskijs Forbrytelse og straff (Raskolnikov) i 1937, Gorkijs utvalgte verker (i årene 1937-1939), Lenins utvalgte verker (i årene 1934-1939), og Sjolokovs romaner Ny jord (1935) og Stille flyter Don (1956)

Dessuten skrev Ivar Digernes en rekke artikler om sovjetisk litteratur og kultur (i Arbeideren, etter krigen Friheten , og i andre presseorganer)

Ivar Digernes, som under et niårig Sovjet-opphold (1927-1936) hadde hatt nærkontakt med sovjetisk kulturliv, var også en venn av Martin Andersen Nexø. Og som redaksjonssekretær for Nordahl Grieg i Veien frem (1936-1937) var Digernes aktivt med på å formidle litterært og kultur-politisk stoff fra Sovjetunionen.

Her følger i stikkords form, eller i telegramstil, noen leksikalsk-biografiske opplysninger om Ivar Digernes, satt sammen med god hjelp fra K.E. Steffens

1904: Ivar Digernes født i ørsta av foreldre, bonde Knut Digernes (1861-1937) og Berta Johanne Digernes (1863-1913). Faren druknet på Ørstafjorden 1937-11-25, og moren døde bare 50 år gammel, da Ivar var ni år.

Ivar Digernes hadde hele ni søsken, men de tre som sto ham nærmest, var Rasmus (1886-1972), Marie (f. 1888) og Marte (f. 1901), de to sistnevne lever ennå (anno 1985)

1922: Ivar Digernes tar latin-artium i Volda, 18 år gammel.

1923: Ivar Digernes begynner å studere i Kristiania, og blir medlem av organisasjonen "Mot dag".

1924: I høst-semesteret tar Ivar Digernes bifag i engelsk

1924-1925: Ivar Digernes arbeider som redaksjonssekretær i Rjukan arbeiderblad

1925-1927: Videre studier og politisk arbeid i Kristiania, foruten et intermesso som lærer i Bergen

1927-1936: Ivar Digernes har et niårig opphold i Sovjetunionen, der hans hovedbeskjefigelse er å oversette Øenins utvalgte verker til norsk, og å drive redaksjonsarbeid i Forlaget for utenlandske arbeidere i Sovjetunionen; et forlag som utga en rekke bøker på norsk

1930: Ivar Digernes gifter seg med Tatjana Nesterova (f. 1905). Ekteparet Digernes får tre barn: i 1931 Solveig, f. i Moskva; i 1939 Al (kalt Kiki), f. i Volda; og i 1941 Ivan, f. I Sverige.

1936-1937: Ivar Digernes er redaksjonssekretær i Nordahl Griegs tidsskrift Veien frem

1937-1938: Ivar Digernes tar ytterligere to bifag; i tysk og historie, og blir cand. mag.

1939: Om høsten får Ivar Digernes jobb som adjunkt i Narvik

1940-1945: Familien Digernes oppholder seg i Sverige. 1942: Ivar Digernes utgir i Sverige under psevedonymet Harald [Halvard!] Gråtopp en brosjyre om Quisling; den blir i 1944 også oversatt til dansk.

1945-1958: Ivar Digernes er medarbeider i Friheten (utenriksstoff; teater- og litteraturanmelder). også litterær medarbeider i tidsskriftene Ringen og Fossegrimen (artikler om Henrik Ibsen, Olav Duun, Nordahl Grieg, Per Sivle).

I de siste år av sitt liv var Ivar Digernes fast engasjert som oversetter for Sovjetunionens ambassade i Oslo.

Ivar Digernes' oldefar var fetter av Ivar Aasen; og på morssiden var han i slekt med den kjente Aarflot-familien i Ørsta, Volda og Ålesund.
Ivar Digernes gjorde forarbeider til en bok om Ivar Aasen.


Viktigste oversettelser fra russisk:
1934-1935: Lenin, Verker i utvalg ; seks bind.
1935: Sjolokov, Ny jord , to bind.
1936: Tolstoj, Ljoset skin i myrkret, premiere på det norske teatret 1935-11-22.
1937: Dostoevskij, Raskolnikov
1937: Turgenev, Fedre og sønner
1937: Gorkij, Ekteparet Orlov, Konovalov, Tsjelkasj
1938: Gorkij, Læreår
1939: Gorkij, Min barndom
1956-1957: Sjolokhov, Stille flyter Don, fire bind
1957: Dudintsev, Ikke av brød alene[Noen leksikalsk-biografiske opplysninger om Ivar Digernes] / Martin Nag ; med god hjelp fra K.E.Steffens. - S. [3]-6
I: Ivar Digernes - en kulturformidler mellom Sovjetunionen og Norge / Martin Nag. - Oslo : Universitetet i Oslo, Slavisk-baltisk institutt , 1985 - 46, [4] s. - (Meddelelser / Universitetet i Oslo, Slavisk-baltisk institutt ; nr 44). - ISBN 82-90250-35-5 1