"Men reaksjonens krefter settes jo inn med full kraft for å bekjempe den kommunistiske bevegelse også her"
Kirkenes den 15/5 1946.

Trøndelag distrikt av N.K.P.


Kammerater. Har motatt en bokpakke fra dere, og vil fremføre vor hjerteligste takk for den. Bokpakken blev overbrakt oss på et fellesmøte av Partiet og ungdomslaget, ved distriktets formann Gotfred Hølvold. Partiet og ungdomslaget arbeider under gunstige forhold, men reaksjonens krefter settes jo inn med full kraft for å bekjempe den kommunistiske bevegelse også her. Partiet teller over hundre medlemer og Ungdomslaget teller 150 medlemer. Partiet har 10 mann i Herredsstyret, og tre mann i Formanskapet, med ordfører og varaordfører. I fagbevegelsen arbeides det godt. Partiet har drevet med studiearbeide i lengere tid, men for øieblikket er studielederen i Oslo vi venter oss store resultater når han kommer hjem igjen.

Vi senner dere vor beste Partihilsen med forsterket innsats for vår felles sak: Enhet i Arbeiderbevegelsen mot reaksjonen og fasismen, FOR FRIHET OG FRED, for et sosialistisk NORGE. Ennu en gang takk for den kjærkomende gave.

Med Parti og Ungkommunistisk hilsen for Kirkenes Kommunistlag.
Petter Hansen, formann; Ingvald Johansen, studieleder; Laurits Eliassen, org. leder; Gunnar Alvestad, sekretær; Kirkenes Kommunistiske Ungdomslag:
Hendrik Fredriksen, formann; Inger Erikstad, kaserer; Arnt Wæriø, sekretær.