Olje og demokrati.

Av Erling Bentzen.


For mange lyder det lite troverdig når kommunistene påstår at Norge er et imperialistisk land. Landet er jo så lite, - heter det - det har jo ingen kolonier, og dertil er det jo angivelig ingen storkapitalister i Norge.
Hva det siste angår er det vel knapt noe land i verden som har flere rikfolk pr. innbygger enn Norge. Riktignok er det så, at landet ingen kolonier har, men dets økonomi er på det innerligste knyttet sammen med noen av verdens største kolonimakter. Gjennom menneskealdre har de norske kapitalistene på forskjellig måte - særlig gjennom skipsfarten - fått seg tildelt endel smuler som er falt fra de rike kolonimakters bord.
Vi har ikke sett noen som har innrømmet dette forhold mere åpenhjertig enn utenriksdepartementets daværende redaksjonssekretær, Oddvar Aas.
I "Militær Orientering" (som utgis av et regjeringsdepartement uten at hverken departementet eller regjeringen er ansvarlig for det!) heter det om årsakene til USAs og Englands blodige kriger i østen:

"I de første dagene av januar 1949 hadde den selvstendige storstaten India innkalt maktene i det fjerne østen til en konferanse angående de nye uroligheter i Indonesia. Det var lett å konstatere at samtlige makter sympatiserte med Indonesernes "opprørsbevegelse". I begynnelsen av mars innkalte den indiske regjering de makter i østen som tilhører det britiske samveldet til en ny konferanse. Det gjaldt situasjonen i Burma, som nettopp britene hadde gitt full selvstendighet, men hvor innbyrdeskrigen fullstendig legger landet øde. Britene deltok i denn konferanse, og det er lett å skjønne hvorfor. Skulle kommunismen i Burma smitte over til India og Pakistan, ville hele østen ha unndratt seg britisk eller europeisk innflytelse. Det betyr ikke bare at livslinjer for det britiske samveldet står i fare, men også at viktige råstoffkilder ikke lenger kommer til å stå til europeiske lands forføyning. Times har for en stund siden skrevet rett ut at Nederlands hele skjebne som sterk stat står på spill. Og avisen la til - med en tydelig pekepinn - at omEuropas økonomiske grunnlag ødelegges ved utviklingen i Asia, så blir "Amerikas første forsvarslinje i Europa samtidig ødelagt.

En mere åpenlys avsløring av "de framskredne lands" virkelige hensikt med å "hjelpe" de tilbakeliggende land, er det sjelden en ser. Samtlige "tilbakestående land" sympatiserte med "opprørerne". (Gåseøynene er redaksjonssekretærens).
De "demokratiske" land ville hindre kommunismens utbredelse. Ikke for demokratiets skyld. Men dersom "kommunismen" skulle bre seg, ville det bety at råstoffkildene i de fattige "tilbakeliggende" land ikke lenger står til de europeiske og amerikanske oljeselskapers forføyning! Og det er som kjent noen av verdens rikeste monopoler. Som forsyner den "frie" pressen i Norge med jevne helsideannonser. Hr. Aas gjør ikke engang forsøk på å fremme påstanden om at det er for demokratiets skyld. Det er utelukkende av omsyn til oljen. Hvis de taper den blir USAs "Forsvarslinje" ødelagt.
Og utenriksdepartementets redaksjonssekretær la heller ikke fingrene i mellom, når det gjaldt de "Norske" kapitalisters sanne hensikter med "hjelpen til demokratiene" i østen. Han skriver:

"Også for Norges økonomiske utvikling vil østen spille en direkte rolle. Vi har hatt lange skipsfartstradisjoner der borte. Oljen og mineralene som kommer derfra betyr dog langt mer for vår og Europas økonomi, - Og vi har som alle andre europeiske land solgt ferdigprodukter av mange slag. Nå merker man etter hvert hvordan disse tidligere kolonier bygger opp sin egen industri og med tiden kanskje også sin egen skipsfart. Det betyr en tilvekst for verdensøkonomien, men medfører en slik strukturforandring i de europeiske lands økonomi at overgangen kan bli vanskelig for mange."

Alle de "fire" avisene som så ofte bringer helsidesannonsene fra oljeselskapene forteller til stadighet at det er kommunistene som driver undergravnings- og bandevirksomhet i østen. Pussig at dette faller så nøyaktig sammen med helsidesannonsene.
Samtidig som utenriksdepartementets redaksjonssekretær helt åpent erklærer at det det gjelder er å beskytte "våre" skipsfartslinjer og oljeinteresser.
Skulle "kommunismen bre seg" ville det bety "strukturforandring og vanskeligheter for mange", sier redaksjonssekretæren.
Derfor må de "framskredne land" gripe direkte inn i de "tilbakeliggende" lands indre politikk og ansette "keisere" osv., osv. som Syngman Ree, Bao Dai og Chiang Kai-shek for å sikre demokratiet.
Og Norge er med de store gutta. Den "norske" kapitalisme er nøyaktig så imperialistisk som Englands og USAs. Det er bare deres "fedreland" som ikke har så mange soldater og så mange krigsskip.Erling Bentsen
10. juni 1953.

Gjengitt i:
ERLING BENTZEN
ET MINNESKRIFT

En samling artikler og synsvinkler
fra "Friheten"
og "Nordlands Arbeiderblad".
Årstall: 1962 ?

Unntakslovene av 1950.
Les her