Friheten 15-06-1948:
Dagmar Eilerth 50 år.Dagmar Eilerth.
Foto i Friheten
15-06-1948.


Det vil neppe noensinne bli mulig å regne ut hvor mange titusener som her i landet under krigen fikk sin viten om krigens gang og det lenkete Norge fra den kommunistiske bevegelsens illegale presse. Opplagstallene på de illegale avisene gir bare en anelse om det. For tusener av de eksemplarer som ble trykt vandret fra hånd til hånd og kunne ha snesevis av lesere, så opplagstallene må multipliseres atskillig for å nå det tilnærmelsesvise lesertall. De illegale kommunistiske avisene var alltid særlig godt informert om utlandet. Nyhrtene utefra ble tatt over radio, og en av dem som gjorde den absolutt største innsatsen når det gjaldt det vanskelige og farlige arbeid å lytte og skrive ned nyheter var vår partikamerat Dagmar Eilerth.

I morgen fyller kamerat Dagmar 50 år. mesteparten av livet sitt - fra hun i 20 års alderen kom med i den revolusjonære ungdomsbevegelsen - har hun viet den kommunistiske bevegelse.
Det finnes mennesker som hele livet "går stille i dørene". Dagmar Eilerth er en av dem. Men bak hennes rolige, stillferdige vesen er det gjemt en fasthet og ukuelighet, som hun av hele sitt hjerte har satt inn for arbeiderbevegelsen og sitt parti.

Dagmar Eilerth var med på landsmøtet der Norges kommunistiske parti ble stiftet. Siden arbeidet hun i mange år i partiets sentralapparat, og hadde en mangfoldighet av tillitsverv. Særlig var det arbeidet blant kvinnene hun konsentrerte seg om. For øvrig var hun en trofast medarbeider i den kommunistiske pressen, og leverte verdifulle bidrag til den.

Da okkupasjonen kom meldte Dagmar seg straks til det illegale arbeid. Og vinteren 1942 gikk hun selv i dekning sammen med sin sønn. De to begynte så å redigere "Radiostenogrammene", så ble kildeskrift for så mange illegale aviser i de påfølgende år.

Etter hvert utviklet Radiostenogrammene seg til å bli et helt telegrambyrå. De var det viktigste og mest allsidige materiale for de fleste som i den tia laget illegal presse.

Tyskerne var stadig på jakt etter det illegale "telegrambyrået". 9-10 ganger måtte Dagmar Eilerth og sønnen skifte bosted og "arbeidssted". Men på tross av vanskene klarte de ikke bare å føre den ene store oppgaven igjennom. Fra høsten 1943 ble begge også med i redigeringen av avisen "Radionytt".

I august 1944 ble Dagmar Eilerth arrestert. 7 døgn fikk hun sitte på terassen, og ble så overført til Møllergata 19, hvor hun satt til frigjøringa.

Etter freden harDagmar Eilerth spilt en meget aktiv rolle i arbeidet blant husmødrene. Hun er sekretær i Norsk Husmorlags forbund, og der bidratt mye til forbundets vekst og utvikling. Som representant fra forbundet er hun også medlem av Norske Kvinners Samarbeidsnemnd.

I morgen, på 50 års dagen, vil først og fremst kamerat Dagmars mange venner fra partiet og husmorlagene ønske henne til lykke. Måtte også de mange titusener som under krigen fikk nyte godt av hennes ukuelige innsats sende henne en vennlig tanke.

Hun var sjefen for Norges største illegale telegrambyrå. Ikke minst derfor står vi alle i takknemlighetsgjeld til henne.


Les mer om Dagmar Eilerth
her