Friheten 24. oktober 1945.
Den store fellesbegravelsen lørdag.

De medlemmer av Norges Kommunistiske Partis Sentralkommité og det sentrale apparat under fridomskrigen hvis jordiske levninger skal bisettes lørdag den 24. oktober er:

Arne Gauslå
Ole Karlsen
Henry W. Kristiansen
Ottar Lie
Sverre Lindegård
Lars Nordbø
Ragnar Nordli
Tormod Nygård
Åsmund Brønnum
Oskar Hansen
Reidar Karlsen Knutsen
Georg Stokke
Brynhild Strøm.

Høytideligheten ved bisettelsen åpnes i Folkets Hus´ store sal kl. 12. Etter høytideligheten vil sørgetoget gå til Nordre Gravlund.

Det henstilles til organisasjoner som ønsker å nedlegge krans om å melde dette på forhånd. Henvendelser skjer til Oslo og Akershus Distrikt av N.K.P., Brugata 3 C, II, Oslo.