Norsk julesang 1951 / Inger Hagerup. - I: Kvinnen og tiden.- Årg. 5, nr 10 (1951)Norsk julesang 1951

av Inger Hagerup


Den hvite sne. Det lune hus.
Og barnet som ble født.
I denne søte juletid
skal alle sove søtt.

Det grønne tre. De blanke lys.
Og glade barn i ring.
I denne søte juletid
skjer bare gode ting

Den gode Gud. Den gode mat.
De varme julebrød.
Så synger vi. Så danser vi
og glemmer sorg og nød.


Og bombeflyets tapre menn
som gavmildt drysset ned
sin dyre last mot andre barn
som bor et annet sted,


har tatt seg fri i denne kveld
og første juledag
at det skal være fred på jord
og Herrens velbehag.


Norsk julesang 1951 /
Inger Hagerup
I: Kvinnen og tiden.
- Årg. 5, nr 10 (1951)