På biltur til Sørvassli august 1934, Odd W. til venstreOdd W. Jacobsen:
1 mai 1948 i Trondheim.1 mai 1948 i Trondheim ble absolutt det beste 1. mai-arrangement partiet noen gang har hatt. Om morgenen ble det holdt flaggparade utenfor partihuset. Videre ble det foretatt to kransepålegginger, hvor om lag 1000 - ett tusen - mennesker var møtt fram. Om ettermiddagen deltok 1800 mennesker i partiets to oppmarsjer til torget, og over 15.000 - femten tusen -mennesker hørte på foredraget. Om kvelden holdt partiet to fester som var besøkt av 1400 mennesker. Oppmarsjene og møtet på torget ble gjennomført om ettermiddagen etter samorganisasjonens demonstrasjon og møte, og på bakgrunn av det ble tilslutningen ennå mere strålende. Videre hadde vi bare fem dager til å forberede våre egne arrangement, etter at det viste seg umulig å nå fram til en holdbar politisk plattform for en felles 1. mai med Samorganisasjonen og D.N.A. Det foredraget Arvid Hansen holdt på torget ble umiddelbart etter 1. mai trykt i 20.000 eksemplarer og spredt over hele trøndelag hvor vi har partilag.


Fra:

Beretning på Distriktsårsmøte
i Trøndelag NKP den 22. mars. 1949.

Odd W. Jacobsen.