Sekretariatsmøte i Trøndelag distrikt av N.K.P. 21-6 d.å. (1945).

Tilstede alle sekretariatsmedlemmer, Sigvart Vang, Ole Kjennerud, Jørgen Vogt og Odd Jacobsen. Dessuten kamerat Ingv. Larsen fra Oslo.

Kort redegjørelse ble gitt om distriktslagene. Besluttedes at Larsen og Vogt skulle reise til Hommelvik torsdag 21-6 og tale på åpent møte. Kjennerud på gruppemøte i transportlaget i Trondheim samme dag, og Vang og Larsen fredag 22-6 på byggningsgruppemøte. Tirsdag 26 Vang og Larsen tale på Ranheimpartiets åpne møte.

Referertes skriv fra partiavdelingen i Namsos. Besluttedes å sende et skriv med instrukser om organiseringen av partiet, og at en kamerat skulle reise dit.
Besluttedes å legge opp en reiserute for kamerat Larsen i distriktet.
Refr. skriv fra partikamerat i Selbu om orientering for arbeide med ungdomsbevegelsen. Partisekretæren ble bemyndiget og tilskrive kameraten og gi ham de nødvendige opplysninger.

Ungdomsbevegelsen ble bevilget kr. 300.00 av partikassen.

Besluttedes å oppfordre kameratene Lund Olsen, Trygve Olsen og Olaf Løhre å gjøre det forberedne arbeide for en verdig begravelse av kamerat Knut Olai Thornæs som døde i januar måned d.å. og hvis urne står i Tilfredshet Gravkapell.

Besluttedes å undersøke muligheten for lokaler til valgkampen

Besluttedes innstille på at formann og sekretær bevilges lønn med henholdsvis kr. 4800 og 4200.

Møtet hevet.


Trøndelag distrikt av Norges Kommunistiske Parti
Sekretariatet .
Odd W. Jacobsen

sekr.


Møteprotokoll - Trøndelag NKP.
Utskrift av protokollen