Beretning. Kvinneutvalget av N.K.P. Trondheim for året 1947.

I året 1947 er det holdt 7 utvalgsmøter, 2 offisielle møter i Folkets Hus store sal og 2 festmøter i Cafelokalet, Nordre gt. 19. En distriktskonferanse. Tre utlodninger. En studiecirkel satt igang.31. jan.47. Stort kvinnemøte i Folkets Hus store sal, hvor samtlige kvinneorganisasjoner var innbudt og de fleste møtte med representanter. Ingeborg Bakken og Aslaug Smevik holdt foredrag om kvinnenes innsats i det politiske liv og om prisspørsmålet. Resolusjon til regjeringen blev vedtatt på møtet.

1. og 2. februar avholdt distriktskonferanse med deltakere fra Meråker, Selbu, Ler, Flå, Orkanger, Ranheim, Strinda og fra forskjellige grupper i byen. Foredragsholdere på konferansen var Ingeborg Bakken, Aslaug Smevik og Gina Strand. 19. september. Festmøte i cafelokalet, Norder gt. 19. Pauline Vogt fortalte om sin reise til Snorre-jubileet på Island sammen med kronprinsen og stortingsmenn med fruer. Mette Linge agiterte for komunevalget. Overskuddet gikk til partiets valgarbeide. Senere har utvalget arr. nok et festmøte i Nordre gt. 19 hvor Gina Strand og Jørgen Vogt kåserte.

5. oktober. Stort festmøte i Folkets Hus store sal med Idl Zarkovska som hovedtaler, dessuten Gina Strand. Idl snakket om forholdene bak "Jernteppet". Vårt kvinnekor underholdt på begge møter i Folkets Hus. .

Fuldt hus på alle våre møter.

side 2.

Beretning.

Utlodning 1. av et sett dameundertøi og en årg. "Kvinnen og Tiden" til inntekt til kvinnekonferansen i Trondheim.

Utlodning 2. Landsutlodning satt igang av kv. utvalget i Oslo, til inntekt til landskonferansen i mars md.

Utlodning 3. Salg av mursten til "Hus og presse".

Kvinneutv. har besluttet å kjøpe en aktie a kr. 100.- i A/S Norsk Forlag.

Foredrag: to valgforedrag i Selbu, to foredrag på åpne møter, flere foredrag i Trondhjems Husmorlag og et foredrag i Ungdomslaget er holdt av utvalgets medlemmer. I Stavne Husmorlag har vi hatt foredragsholder og i Yrkeskvinners Klubb. Det er sendt skrivelse til distriktsstyret om å utdanne partikvinner til foredragsholdere, særlig til bruk foran kmmunevalget.

Eli Aanjesen var på et møte og informerte oss om hvordan studiecirkelen skulde legges an, og cirkelen kom igang med 11 medlemmer. Den varte desverre ikke lenge nokk, da noen blev syke og noen fikk ekstra arbeide.

Kvinneutvalget var representert på landskonferansen i Oslo 7. og 8. mars hvor det var repr. fra Sverige, Danmark, Finland og Island. Dessuten var vi representert på den store nordiske kv. konferanse i Stockholm den 15. og 16. mars s.å. hvor det foruten repr. fra samtlige nordiske land, var en fra Frankrike tilstede. Fra Norge var det repr.


Trondheim den 10, februar 1948.
Magda Jacobsen
Gina Strand
f.t. varaform.Trondheim NKPs kvinneutvalg .
Årsberetning - 1947.
Utskrift fra protokollen