Død i fangenskap hos FrancoArbeideren har bragt i erfaring at kamerater av trønderen Erling Nordstrøm, som har kjempet som frivillig på det republikanske Spanias side og som nå var fange hos Franco, gjennem Røde Kors har fått melding om at han er avgått ved døden.

Vi savner oplysninger om de nærmere omstendigheter ved kamerat Nordstrøms død. Det er meget sannsynlig at han er falt som offer for Franco-bandittenes hevnjustis.

Erling Nordstrøm var født i 1907 i Trondheim. Av yrke var han smed, men hadde også drevet med skogshugst, tømmerfløtning, fiske o.s.v. Han var medlem av Norsk Skog og Landarbeiderforbund siden 1931 og blev i 1935 medlem av Norges kommunistiske parti.

Ved sin reise til Spania var han bosatt i Steinkjær. Han var avholdt av sine venner og klassefeller som den gode, staute og renhårige kamerat han var.

Norges kommunistiske parti og hele arbeiderklassen senker sine faner ved meldingen om kamerat Nordstrøms død. Han har ved sin innsats i Spania skrevet sitt navn inn i det norske folks historie for evig.

Hans død må mane oss til forsterket aksjon for å få frigitt de nordmenn som er i Francos fangenskap. De må ikke lide samme skjebne som Nordstrøm.


I: Arbeideren
Mandag 21. November 1938.