Et liv i strid


Hjelp de nødlidende i Vardø.


Jeg bad i sommer om hjelp til de nødstilte arbeidere og fiskere i Vardø. Og det som disse ulykkelige senere har oplevet viser tilfulle, hvor berettiget min anmodning var. Næringslivet er brutt helt sammen. Og byens finanser er sprengt.

Av Vardøs 3700 innbyggere er NU 300 hovedpersoner, 16 á 1700 i alt, på forsorgsvesenet. Og hvad gir forsorgsvesenet i støtte. Kokmatren som fåes til en familie på fem for en uke: 1 kg havregryn, 7 kg poteter ohg 5 kg saltfisk - IKKE kjøtt! Dessuten 1/2 hektoliter kull pr. uke uansett familiens størrelse og 2 á 3 liter parafin. En familie på ti får kr. 17,30 til levnetsmidler= litt over 24,5 øre pr dag. Det er UMULIG å livnære seg med dette. Det må praktisk talt sultes den halve uken. Og da de boliger som de understøttede bor i oftest er dårlige, me delkke tak og dårlige gulver, blir det også å fryse - det hender at de må op om natten for å breie oljeklær over barna, for de få sengeklærne blir våte. En av de arbeidsløse har fortalt mig, at han, undertiden i høst måtte stille 18 blikkbokser på gulvet for å ta imot regndråpene. Barna må holdes lengst mulig i seng for å spare på brenselet: Det blir såre vanskelig å holde de tarvelige klærne i stand, da slikt som stoppegarn og snelletråd må tas av matvarepengene; noe til lampeglass og såpe er det heller ikke levnet penger til.

Det er de arbeidsløse som har bedt mig om å gi disse opplysninger til almenheten i Sør-Norge, forat de som er bedre stillet kan hjelpe dem i deres bitre nød. Og jeg våger å gi denne bønn min varmeste støtte. - Penger og klær kan sendes til De arbeidsløses forening, Vardø: - La ikke folket der nord sulte!

Sandvika. 11. november 1938.

Adam Egede NissenArtikkelen ble gjengitt igjen i "Friheten" den 10-12-2004 med følgende tilleggstekst: "Nedenstående artikkel stod i vår avis Arbeideren 22. november 1938, altså for 66 år sia. Sjøl om nøden i dag er av en litt annen type, så er det ikke sikkert at den er så mye lettere å takle for den det gjelder. Så vi kan kanskje la Adam Egede-Nissens appell om hjelp aktualiseres i dag 66 år etter. "Ja, sådan er kapitalismen." Dens elendighet og kriser kommer i nye flodbølger, igjen og igjen.

hph