NKP´s avis "Arbeideren"

18-11-1938.

Fascismen er fienden.


Den reaksjonære borgerpresse føler sig ille berørt over våre artikler i anledning jødeforfølgelsene i Tyskland. Igår rykker "Aftenposten" ut og frakjenner oss retten til å uttale vår protest mot de redsler som utspilles i Hitlers og Gøbbel´s Tyskland. I likhet med "Morgenbladet" mener også dette blad at det skal kunne stoppe munnen på oss ved å snakke om Sovjetunionen.

Når det gjelder redslene i Tyskland som nå alle skikkelige mennesker med rette på det kraftigste er oprørt over, så skal vi ikke glemme at det er fascismen som turer fram. Slik er fascismen som vi idag ser den i Tyskland. Og ikke bare jødene, men sosialistene, kommunistene, hele arbeiderbevegelsen og alle opposisjonelle og framskrittsvennlige mennesker har vært og er utsatt for akkurat den samme skjebne som overfor jødene.

Derfor er det fascismen som må gis dødsstøtet om det skal bli slutt på det middelalderske barbari som råder i Mellem-Europa. Fascismen er fienden. Det spanske folk har innsett nødvendigheten av å bekjempe fascismen med alle til rådighet stående midler. Men hvorledes står "Aftenposten" i forhold til dette folks kamp mot barbariet? Ikke bedre enn vi vet, forherliger "Aftenposten" så og si daglig Franco, som i opdrag av Hitler og Mussolini øver det grusomste skrekkregime og forsøker å gjøre Spania til et "tredje rike".

Vi er ikke fiender av Tyskland som "Aftenposten" påstår. Men vi er uforsonlige fiender av det tyske folks bødler, av de gangstere som efter opdrag av finanskapitalen med mord og brand undertrykker de tyske folk - enten de er jøder eller andre.

Så langt våre evner rekker vil vi gjøre hvad vi kan for å bekjempe og undergrave fascismens styre i Tyskland - og reise kampfronten mot reaksjonens krefter i vårt eget land.


H.W. Kristiansen i NKPs avis "Arbeideren"
Fredag 18. november 1938
"Fascismen er fienden" - utdrag av lederartikkel.


Henry W. Kristiansen taler...
Foto fra "Arbeideren"...