Spania 1937; Nordahl Grieg, Gerda Grepp og Ludvig Renn.


Om Nordahl Griegs kamp mot fascismen.

Utdrag av NKPs Historie, bind 1.

Redaksjon: Just LippeEn ganske særlig innsats i Spaniakampen og i kampen mot fascismen gjorde forfatteren Nordahl Grieg. I 1935 kom han hjem etter to års opphold i Sovjetunionen, begeistret over det russiske folk, dets veldige kamp for et nytt samfunn, de skapende evner sosialismen utløste. Fascismen, krigen var hans dødsfiende, sosialismen hans håp.
Nordahl Grieg tok kontakt med NKP. Medlem av partiet ble han ikke. Selv sa han at han strevet etter å komme så langt at han kunne kalle seg kommunist. I alle seinere år, helt til sin død var han en trofast venn og medkjemper i sitt forhold til partiet. Det var naturlig for ham å særlig søke kontakt med den kommunistiske ungdommen. Han ble sammen med den danske dikteren Andersen Nexö en spesiell beskytter og medarrangør av de store nordiske antifascistiske sommerstevner som i disse årene ble orghttp://www.geoanisert av de kommunistiske ungdomsforbundene.


Og i kampen for Spanias folk var han en utrettelig kjemper. To ganger i løpet av borgerkrigen oppholdt han seg der.
I 1936 begynte Grieg å gi ut sitt eget tidsskrift "Veien Frem". Det ble et virkningsfullt talerør i kampen mot fascismen både ute i verden og hjemme i Norge. Og med sin diktning, - romanen "Ung må verden endnu være-", skuespillene "vår ære og vår makt", "Nederlaget", "Men i morgen-", diktene og artiklene kom han til å stå blant de fremste i den antifascistiske kampen.

Norges Kommunistiske Partis historie
Oslo 1963
Bind 1, s. 307.Ungdomsfestival i Gøteborg 1937,
Nordahl Grieg, (i midten),
fotografert før demonstrasjon