Den utenrikspolitiske situasjon og kampen for freden / Nordahl Grieg (avisartikkel I: Arbeideren 1939-08-24)

Nordahl Grieg
Den utenrikspolitiske situasjon og kampen for freden.

Av Nordahl Grieg


Jeg betrakter de siste nyheter fra Moskva som det logiske resultat av de vesteuropeiske makters holdning. Chamberlainpolitikkens linje har jo vært å drepe demokratiet i land etter land. Spania og Tsjekkoslovakia har fått hans kors-tegn, hans mål har vært å vri aksens krigsplaner mot Sovjet-Unionen. Ingen demokrat kan stole på Chamberlain, og Moskvas avgjørelse er det siste drepende mistillitsvotum til ham og de andre ledere av Vest-Europas demokratier. Sovjet-Unionen har vært villig til en militærallianse mot angriperstatene, Chamberlain og Bonnet har sabotert den og oppmuntret Polen til å avvise forhandlinger og hisset til uvilje i de baltiske land mot å motta garantier. Disse statsmenn som er mer kapitalister enn engelskmenn og franskmenn, har ikke oppriktig villet en pakt med et sosialistisk land, med alle muligheter som det innebærer. Sovjet-Unionens ikke-angrepspakt med Tyskland betyr at det vil holde seg utenfor krigen mellom de to reaksjonære gruppene i Europa, den aggresive og den defensive kapitalismen. Det er en utfordring til Vest-Europas demokratier om å bli demokratier, med ledere som vil føre sine land framover. I den frammarsjen vil Sovjet-Unionen innta den selvsagte lederstilling. Den kritikk om demokratienes verd som moskvapolitikken gir uttrykk for, rammer også de nordiske land. Våre utenrikspolitiske ledere har formelig satt sin ære i å desavouere den kollektive sikkerhetspolitikk og gått inn for siste verdenskrigs nøytralitetsoppfatning som var overordntlig lavtliggende. Men nå er man "skuffet"over at Sovjet-Unionen altså ikke stoler tilstrekkelig på de store og små demokratiene, hverken på deres forsvarsvilje eller endog viljen til sann nøytralitet. Sovjet-Unionen er nårsomhelst villig til å sette sin eksistens inn, når det gjelder en virkelig fredsfront av de demokratiske land, og den skuffelse som vi kan føle, er at Norden vegrer seg ved å tilhøre den.


Den utenrikspolitiske situasjon og kampen for freden.
Nordahl Grieg.
I : Arbeideren. - (1939-08-24)Nordahl og Herman wildenwey