Nordahl Grieg

Sannheten

Dikt til Egede Nissen.


Den som forstår , med vredens glød,
at rikdom bygges op på nød,
han vet hvad sannhet er.
Usant blir alt, en løgnens tid
mot det å kalle optil strid
de undertryktes hær.

Du skjønte sannheten! Fra nord
hvor folket svalt i stormens spor
steg krav om menskeverd.
Dit ord blev flamme hvor du kom:
bli oprørske av fattigdom,
smi lenkene til sverd!

Man sa til dig: se deg omkring,
livet har kanskje andre ting...
Du visste bedre selv.
Alt overskudd, alt skjønt er rov,
før der er skapt en større lov,
hvor ingen mann er trell.

Vår frihets juni, lys og blond,
gav du din glød. Frihetens ånd
blev til dit åndedrag!
Og himlen sprengtes, høi og fri,
et rum for dig å puste i,
en rød oktoberdag.

Klart lød dit ord. Hardt gikk du på.
Du evnet aldri å forstå
forsonlighetens menn.
Vårt hjertes ild skal herde stål
Fordi vi har så stor mål,
må vi ha langt igjen.

Blåøiet står du, varm og sterk,
ombrust av ditt befrierverk:
rettferdighet skal skje!
Fra dette land, fra fjerne land
vi hilser dig - Vår første mann
i sannhetens arme.


Nordahl Grieg.
Sannheten.
Dikt - S.69
I : 50 år i kamp :
Norges Kommunistiske parti
1923-1973 /
Norges kommunistiske parti. -
Oslo : NKP, 1973. - 79 s. : ill.

Lokalisering i norske bibliotek gjennom: BIBSYS,