Innhold

DNA og Komitern
Skisma
Verg landet mot fascismen
NKP og krigen
Etterkrigsstrid
NKP - med folket mot monopolkapitalen
Detaljert innholdsfortegnelseForord
Fra Marcus Thrane til Kyrre Grepp
Om demokrati / Marcus Thrane
Om eiendomsretten / Marcus Thrane
Utdrag av DNAs program fra 1889 og 1891
Leve sosialismen / Carl Jeppesen
Vor dag / Johan Falkberget
Hvad værd har arbeiderens liv i hans egne øine? / Kathrine Bugge
Krig mot krigen / Ellisif Wessel
'Krigen renser' / Ellisif Wessel
Hvorfor jeg er kommunist / Kyrre Grepp
Polemikk med 'den gamle retning' / Kyrre Grepp


Kretsen om Kyrre Grepp
Kapitalistisk fred med front mot proletariatet / Spectator
Direkte aktion / Sigurd Simensen


DNA og Komintern Det norske arbeiderpartis program / Emil Stang
Taktikkuttalelsen , vedtatt på DNAs landsmøte i 1919
Proletariatets diktatur : foredrag i Studentersamfunnet 1919-10-25 / Edvard Bull
Kongressen; 1 / Olav Scheflo
Kongressen ; 2/ Olav Scheflo
Overgangen til socialismen : noen hovedlinjer / Emil Stang
Omkring socialiseringen / Haavard Langseth
Akademikerne og arbeiderbevegelsen : tale i Studentersamfunnet 1922-10-07 / Viggo Hansteen
Fem aars revolution / Eugene Olaussen
Det kommunistiske partis holdning til religion og kirke / Arne Ording
Det norske parti / Martin Tranmæl


Skisma DNA trer ut av Komintern. NKP stiftes 1923-11-04
NKPs aksjonsprogram fra 1923
Riksretten / Emil Stang
Staten og fagorganisasjonen / Viggo Hansteen
Julussa-konflikten : innlegg i Stortinget 1928-05-18 / Olav Scheflo
Kampen mot de arbeiderfientlige lover. Kommunistenes forslag i LOs representantskap
Militærspørsmålet : kommunistene for retten / Arvid G. Hansen
Femårsplanen / Viggo Hansteen
Kampåret 1931. Menstadslaget / [En som var med]
Rudolf Nilsen : kommunisten og mennesket / Christian Hilt


Verg landet mot fascismen
Attentatet på Quisling : en verdenssensasjon
Til arbeiderklassen i alle land : opprop / Den Kommunistiske internasjonale
NKPs henvendelse til DNA i 1933
Den politiske situasjon og oppgavene i kampen for arbeiderklassens enhet / Emil Løvlien
Den internasjonale brigade / Lise Lindbæk
En bror i nød / Adam Egede Nissen
Jul i Spania og i Norge / Erling Evang
Hjelp Spania. Slå fascismen / Nils Olsen
Vil vi vinne, må vi ofre / Asbjørn Sunde
Hilsener [til de frivillige i de Internasjonale brigader i Spania]
Fascismen er ungdommens og frihetens fiende nr 1 / Arne Gauslå
Verg landet mot fascismen / Henry W. Kristiansen


NKP og krigen
NKP om Englands og Frankrikes rolle
Da Quisling træådte fram
Viggo Hansteens brev til regjeringen i London
Arbeiderklassens plass i Norges nasjonale fridomskrig
Alt for Norge


Etterkrigstid
Undersøkelseskommisjonen av 1945
NKP, Atlanterhavspakten og Nordisk forsvarsforbund


NKP - med folket mot monopolkapitalen
Stabilisering for og med folket mot monopolkapitalen og reaksjonen / Peder Furubotn
Fredelig overgang til sosialismen på parlamentarisk vei og mulighetene i Norge. I : Vår vei 1956
Om DNAs økonomiske teorier, program og praksis / Harald Holm
Til diskusjonen foran NKPs 9. landsmøte : (1957) / Just Lippe
Innlegg i debatten på landsmøtet / Eivin Dahl
Kapitalismen kan ikke løse sine vansker / Emil Løvlien
Krig og fred / Ivar Digernes
Oktoberrevolusjonen i historisk perspektiv / Ivar Digernes
Hva jeg mente - hva jeg mener / Eivin Dahl
Merverdien har forsvunnet / Erling Bentzen
Norge og Fellesmarkedet : en kritisk oversikt og et standpunkt / Leif Johansen ; (fra brosjyren med samme tittel, forord av Ragnar Frisch): Norske rothoggere : bruddstykker fra den revolusjonære arbeiderbevegelsen :
en samling / ved Arne Pettersen.
[Oslo] : Falken forl. , 1983 - 312 s. : ill., port ; 25 cm.
ISBN 82-7009-128-6 (ib.) : Nkr 180.00


Kjøp boka fra Falken Forlag!