Nr. 16   1945
JANUAR

DE  FAGORGANISERTES   KAMPORGANDE FAGORGANISERTE ARBEIDERE KREVER KOMMUNISTENE INN I LEDELSEN .

Da tyskerne overfalt og besatte Norge, gikk det lang tid før det ble ytet nevneverdig motstand mot okkupantene. Det varte lenge før man her i landet fikk organisert en illegal motstandsbevegelse med virkelig myndighet og slagkraft mot de tyske nazister og deres norske lakeier. Det var som hele folket var lamslått av de for oss så uvante hendinger. Men etter hvert øket dog motstanden jevnt og sikkert, enda det hersket atskillig uenighet om midlene i kampen og på tross av at man ingen samlet eller enhetlig ledelse hadde som kunne organisere og samordne kreftene i den felles kamp. Det står nå helt klart for det norske folk at motstandsbevegelsens kamp har lidt under dette forhold.

Det illegale kommunistiske parti innså tidlig nødvendigheten av den kamp det norske folk måtte føre for å fri seg fra undertrykkerne og bødlene ikke bare måtte føres etter den passive linjes prinsipper, men at den aktive linje også måtte komme til anvendelse. De har da også senere fulgt denne linje, konsekvent og energisk. Arrestasjoner, deportasjoner, pinsler og henrettelser har slått store hull i arbeidernes rekker, men hullene er straks fylt igjen av friske og kampberedte krefter som er villige til å sette alt inn for Norges sak. Den aktive linje har etter hvert fått flere og flere tilhengere; folket innser at det må settes virkelig kraft inn i kampen mot nazibarbarene, og man kan med rette snakke om et gjennombrudd for den aktivistiske linje i motstandsbevegelsen i Norge i dag.

Det som gjenstår er å skaffe denne mektige motstandsbevegelse en samlet og enhetlig ledelse som kan lede sluttkampen, som står på dagsordenen, til en hurtig og seierrik slutt.

Den norske heimefrontledelse kan ikke lenger holde kommunistene, som har ytet slikt bidrag i den felles kamp og slike offer i den felles sak, og hvis linje har tilslutning av storparten av det norske folk, utenfor ledelsen av heimefronten.

De fagorganiserte arbeidere krever derfor:

KOMMUNISTENE MED I HEIMEFRONTLEDELSEN!

Av to viktige grunner må dette skje straks.

For det første fordi de representerer den best organiserte og mest aktive kampkraft i den norske motstandsbevegelse for å fri land og folk for okkupanter og nazister så snart som råd er.

For det annet fordi kommunister i heimefrontens ledelse vil være den beste garanti mot reaksjon og nynazisme i etterkrigstiden her til lands.