Et liv i strid


Sportsklubben "Ørnulf".

Sportsklubben ble stiftet den 6. april 1921 på Ilsvikøra i Trondheim.

I boka: Sportsklubben "Ørnulf" 1921-1946, heter det: "I stiftelsesmøtet hadde klubben ingen fasttømret organisasjon. En var enige om at Arthur Alstad skulle fungere som oppmann og lagleder, og dessuten ta i mot innmeldingspenger. Han var klubbens hode og den som holdt orden på "sysakene".

På ett-årsdagen, den 6. april 1922, ble det gjort vedtak om å kalle klubben Ørnulf. Klubben hadde da 25 medlemmer. I dette møtet ble det første styret valgt. Arthur Alstad ble klubbens første formann.

I 1923 het det bl.a. om klubbens formål: "At samle alle sportsinteresserte på Ilsvikøren for at fremme og verne om idretten".
Det ble videre besluttet at klubben skulle drive både sommer- og vinteridrett. Klubben foretok sin første utflukt, og ferden gikk til Orkanger.

I 1930 hadde klubben 156 medlemmer. Klubben hadde da sluttet seg til "Kampforbundet for Rød sportsenhet". En rekke medlemmer av Ørnulf ble valgt inn i kretsadministrasjonen. Det ble gjort vedtak om innføring av trykte medlemsbøker med kontingentmerker. Videre ble det nedsatt utvalg for gutteidrett og miniatyrskyting.

Kvinneturn ble tatt opp.

I 1931 feiret Ørnulf 10 års jubileum med en rekke store idrettsarrangementer.

I 1936 deltok Ørnulf i 22 stevner. I svømme og løpestafettene dominerte Ørnulf, klubben kunne stille med opptil 8 lag i en slik stafett.

I 1938 ble Henry Thingstad valgt som kretsens formann.

Så kom året 1940.

"Etter at tyskerne okkuperte landet 9. april ble det etterhvert vanskeligere å drive idrettsarbeidet. Ved en forordning om høsten 1940, avsatte "rikskommisær" Terboven samtlige lagsstyrer i Trondheim. Den 23. november ble AIF og Norges landsforbund for Idrett oppløst". Sitat fra boka "Sportsklubben Ørnulf. 1921-1946".

Ørnulf feiret 20 års jubileum alt den 28. desember 1940. I boka om Ørnulf forklares den framskyndede datoen. Her heter det: "For hvem visste hvor lenge vi fikk eksistere?"

Sportsklubben Ørnulf ble etterhvert den største arbeideridrettsklubben i Trondheim. Ørnulf var en av de såkalte "kommunistklubbene". NKPere hadde ledelsen og holdt den politiske kursen.

Medlemmenes innsats i den illegale motstandskampen.

Etter den 9. april ble det raskt tatt initiativ blant kommunister i arbeideridrettslagene om å mobilisere arbeiderungdom til kamp mot okkupasjonsmakten.
I Ørnulf tok bl.a. Henry Thingstad, Thorleif Olsen og Bjarne Postvik intitiativ til å mobilisere medlemmene. Trønderkommunistene deltok i kamper mot tyskerne både i Trøndelag og i Nord-Norge.

Flere av de som tok initiativ til kamp mot tyskerne og som deltok i kampen, ble seinere sentrale i motstandsarbeidet. Carsten Wærdal, som var medlem av "Ørnulf", så vel som i NGU og I Trondhjems Kommunistiske ungdomslag, ble en sentral person i det illegale arbeidet. "Wærdalsgruppen" fikk sitt navn etter brødrene Carsten og Reidar Wærdal. Reidar var også med i både Ørnulf og i Trondhjems Kommunistiske ungdomslag. Sammen med mange andre kamerater i sportslubben "Ørnulf", TKU og NGU dannet de basisen for det illegale arbeidet mot de tyske okkupantene.


Sportsklubben "Ørnulf" ble lagt ned for mange år siden, de fleste av de aktive fra tida og begivenhetene som beskrives ovenfor, er også for lengst borte.

Men historien skal ikke bli glemt.


Hjalmar S. Nilsen forteller
her
                         

                      

                           

                         

Bildene: Fra venstre: 1. Ilsvikøra, 2. Ilsvikøra
Fra venstre: 3. Åtte stafettlag fra Ørnulf! 4.Fra defileringen etter vinnerløpet."Ørnulfs" lag i teten. .
Fra venstre: 5. Foto fra idretts-tur til Baku. Harald A. Olsen i midten..... 6. "Ørnulf" sitt vinnerlag i gatestafetten 1937.
Blant de andre er også Henry Thingstad og Fridtjof Holthe.
7. Harald A. Olsen het han, en meget flink loddselger var han. Her fra bil-utlodningen i 1938. 8. "Ørnulfs fane"     

20 års jubileumsfesten i Studentersamfundet.
Bildene: Fra venstre: 1. Ilsvikøra, 2. Ilsvikøra Fra venstre: 3. Åtte stafettlag fra Ørnulf! 4.Fra defileringen etter vinnerløpet."Ørnulfs" lag i teten. . Fra venstre: 5. Foto fra idretts-tur til Baku. Harald A. Olsen i midten..... 6. "Ørnulf" sitt vinnerlag i gatestafetten 1937. Blant de andre er også Henry Thingstad og Fridtjof Holthe. 7. Harald A. Olsen het han, en meget flink loddselger var han. Her fra bil-utlodningen i 1938. 8. "Ørnulfs fane" 20 års jubileumsfesten i Studentersamfundet.